Conceptueel model


In onderstaand model zijn de concepten (domeinen) weergegeven die met de PROMIS instrumenten gemeten kunnen worden, en hun onderlinge relaties. De concepten zijn onderverdeeld in drie globale domeinen: lichamelijke, geestelijke, en sociale gezondheid.