Normgegevens


PROMIS T-scores zijn in principe al genormeerd. Een score van 50 is altijd ongeveer het gemiddelde van de algemene populatie met een SD van 10.

Onderzoek heeft aangetoond dat de gemiddelde T-scores van de Nederlande bevolking niet veel verschillende van de gemiddelde T-scores van de Amerikaanse bevolking waarop PROMIS is genormeerd.

 

De Dutch-Flemish PROMIS groep heeft data verzameld in een representatieve steekproef van de algemene Nederlandse populatie voor de volgende PROMIS item banken:

 • Algehele gezondheid
 • Reacties op pijn
 • Belemmeringen door pijn
 • Vermoeidheid
 • Slaapstoornissen
 • Problemen door slaapstoornissen
 • Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten
 • Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten
 • Lichamelijk functioneren

 

Eerder zijn door de Stichting Benchmark GGZ (nu Akwa) al gegevens verzameld in een representatieve steekproef van de algemene Nederlandse populatie voor de item banken:

 • Angst
 • Depressie

 

De Psychosociale afdeling van het AMC heeft data verzameld in een representatieve steekproef van de algemene Nederlandse populatie voor de volgende PROMIS kinder item banken:

 • Boosheid
 • Vermoeidheid
 • Lichamelijk functioneren - mobiliteit
 • Lichamelijk functioneren - bovenste extremiteit
 • Belemmeringen door pijn
 • Relaties met peers

 

De GGD Amsterdam heeft data verzameling in een representatieve steekproef van de algemene Nederlandse populatie voor de volgende PROMIS kinder item banken:

 • Angst
 • Depressieve klachten

 

 

Deze data zullen worden gebruikt om de item banken te valideren in de algemene populatie. Kijk voor afgeronde studies onder publicaties.  
Tevens kunnen deze data gebruikt worden om normscores te berekenen voor bepaalde (sub)groepen uit de algemene Nederlandse bevolking.