Sociale gezondheid


 

 

Definities van de concepten (domeinen)

 

Volwassenen

 

De PROMIS itembank Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten (vooralsnog alleen voor volwassenen) beoordeelt het ervaren vermogen om de gewone sociale rollen en activiteiten uit te voeren (bijv. “Ik moet mijn normale gezins-/familieactiviteiten beperken”). Items zijn negatief geformuleerd in termen van ervaren beperkingen, maar de antwoorden worden omgekeerd gecodeerd zodat een hogere score minder beperkingen (betere vermogens) betekent.

 

De PROMIS itembank Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten (vooralsnog alleen voor volwassenen) meet de tevredenheid met betrekking tot de uitvoering van de gewone sociale rollen en activiteiten (bijv. “Ik ben tevreden over mijn vermogen om aan gezins-/familieactiviteiten mee te doen”). Twee voorlopige itembanken werden samengesteld op basis van de PROMIS WAVE 1 data (2005-2007): Tevredenheid met deelname aan sociale rollen en Tevredenheid met deelname aan niet-verplichte sociale activiteiten. Aanvullende dataverzameling (2009-2010) met herziene items leidde tot de ontwikkeling van één nieuwe algemene itembank: Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten. 

 

De item banken Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten en Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten zijn geschikt om het begrip "participatie" te meten.

 

De PROMIS itembank Gezelschap (vooralsnog alleen voor volwassenen) meet de ervaren beschikbaarheid van iemand met wie men plezierige sociale activiteiten kan delen, zoals op bezoek gaan, praten, festiviteiten, etc.

 

De definities van de PROMIS itembanken Emotionele steun, Steun bij het verkrijgen en begrijpen van informatie en Prakstische steun zijn nog in ontwikkeling.

 

De PROMIS itembank Sociale isolatie (vooralsnog alleen voor volwassenen) meet de beleving van gemeden worden, buitengesloten worden, afgescheiden zijn van, niet verbonden zijn met, of niet gekend worden door, anderen.

 

Kinderen

 

De PROMIS itembank Relaties met peers (vooralsnog alleen  voor kinderen) meet de kwaliteit van relaties met vrienden en andere bekenden.