Home

Welkom bij de Dutch-Flemish PROMIS groep


Het ‘Patient Reported Outcomes Measurement Information System’ (PROMIS) is een valide en betrouwbaar meetsysteem waarmee op zeer efficiënte wijze patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten kan worden, bij volwassenen en kinderen.

 

Het unieke van PROMIS ten opzichte van andere Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) is dat PROMIS gebruik maakt van item banken en Computer Adaptief Testen (CAT). Een item bank is een grote set vragen (items), die allemaal hetzelfde construct meten, bijvoorbeeld Lichamelijk Functioneren. De items in een item bank worden met behulp van moderne psychometrische methoden (Item Response Theorie (IRT)) op volgorde van 'moeilijkheid' gezet (bv de vraag 'Kunt u in en uit bed komen?' is makkelijker dan de vraag 'Kunt u 5 km harlopen?'). Met CAT selecteert de computer na een startvraag steeds de volgende (moeilijkere of makkelijkere) vraag op basis van het antwoord van de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt relevantere vragen en door de slimme manier van meten hoeven patiënten maar 3-7 vragen in te vullen voor een betrouwbare score. Er zijn ook papieren short forms beschiktbaar.

 

PROMIS is ontwikkeld in Amerika, met financiering van de National Institute of Health. 

In 2010 is de ‘Dutch-Flemish PROMIS’ groep opgericht met als doel om PROMIS in het Nederlands-Vlaams te vertalen en in Nederland en Vlaanderen te implementeren. Op deze website vindt u informatie over de beschikbare meetinstrumenten en het gebruik van PROMIS in Nederland.

 

Wij zijn altijd op zoek naar onderzoeksgroepen die willen meewerken aan de validatie van PROMIS en interesse hebben om hierover gezamelijk artikelen te publiceren. Kijk hier...