Scoring manuals


PROMIS instrumenten worden altijd uitgedrukt in een T-score. Een T-score is een gestandaardiseerde score. Hierbij wordt aan de gemiddelde score in een referentie populatie de waarde 50 toegekend. De standaard deviatie wordt gelijk gesteld aan 10 punten. 

 

Download hier de Nederlandse PROMIS Scoring manual.

 

Twee manieren om T-scores te berekenen

Er zijn 2 manieren om T-scores te berekenen van PROMIS instrumenten:

  1. Bereken ruwe somscores en reken deze om naar een T-score. Dit kan alleen voor de standaard short forms en alleen als er GEEN MISSENDE WAARDES zijn (alle vragen van de short form moeten ingevuld zijn). Gebruik hiervoor de omrekentabellen uit de US Scoring Manual van de betreffende item bank. Let op dat je tabel bij de juiste versie van de short form kiest (bv 10b, 8a, etc. en let op, er zijn verschillende tabellen voor short forms voor volwassenen en kinderen)
  2. Response pattern scoring. Dit is de meest accurate methode om standaard short forms, custom short forms, of hele item banken te scoren. Dit is een methode waarbij voor elk item voor elke patiënt de score berekend wordt op basis van item-level calibraties. Dit kan via Scoring Service.

 

PROMIS adviseert response pattern scoring voor het berekenen van T-scores

Download hier de Nederlandse instructie voor het gebruik van Scoring Service.