Wat is PROMIS?


PROMIS bestaat uit een dynamisch systeem van itembanken. Een itembank is een set van vragen die allemaal hetzelfde concept meten (bijvoorbeeld depressie, vermoeidheid, pijn, emotionele steun, etc.). Met deze vragen kunnen lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheid en welzijn gemeten worden. PROMIS instrumenten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld door onderzoekers als (primaire) uitkomstmaat in klinische studies, door zorgverleners als tool in de gezondheidszorg om zelfgerapporteerde gezondheid en welzijn van patiënten te screenen en te monitoren, en door zorgverzekeraars als benchmark instrument om effecten van zorg tussen zorginstellingen te vergelijken.

 

PROMIS instrumenten kunnen als papieren vragenlijst afgenomen worden, in zijn geheel of als korte versie (short form), maar ook door middel van Computer Adaptief Testen (CAT).

 

 

Lees meer over de waarde van PROMIS in een recent artikel van James Witter:

The promise of PROMIS - Turning theory into reality