Ontwikkeling nieuwe PROMIS instrumenten


De PROMIS methodologie wordt ook toegepast om nieuwe item banken te ontwikkelen. Het lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht ontwikkelt item banken voor het meten van communicatieve participatie op basis van de PROMIS methodologie. Onderzoekers: Nicole ter Wal en Eline Alons, Hogeschool Utrecht. 

 

Onderzoekers van de University of Delaware ontwikkelden een serie item banken voor het meten van aspecten van kwaliteit van leven bij mensen met een dwarslaesie, het SCI-QOL meetsysteem. Delen van deze item banken zijn overgenomen van PROMIS en NeuroQoL (een vergelijkbaar meetsysteem).

Een groot deel van het SCI-QOL meetsysteem is recent vertaald in het Nederlands.Onderzoeker: Eveline Brouwers, Radboud UMC, Nijmegen.

 

 

Het is ook mogelijk om nieuwe PROMIS instrumenten te ontwikkelen op basis van de bestaande PROMIS item banken.

 

Lopende projecten:

 

Uitbreiding van een item bank voor patiënten met enkel/voetklachten, gebaseerd op de PROMIS item bank v2.0 Physical Functioning. Onderzoeker: Inger Sierevelt, Specialized Centre of Orthopedic Research and Education Amsterdam.

 

Uitbreiding van de PROMIS item bank v2.0 Ability to Participate in Social Roles and Activities met aanvullende items. Onderzoekers: Lisette van Leeuwen, Sietske Tamminga, Margarita Ravinskaya, Amsterdam UMC; Guido Williams, Akwa

 

Afgerond project:

 

Ontwikkeling van een short form (PROMIS-PF-GR) voor het meten van Lichamelijk Functioneren bij geriatrische ouderen. In dit project werden items geselecteerd uit de PROMIS item bank Lichamelijk Functioneren die specifiek relevant zijn voor deze doelgroep. Zo creëer je een eigen short form. Onderzoeker: Ewout Smit, Amsterdam UMC. Zie publicatielijst.