Zelfgerapporteerde Gezondheid


De PROMIS itembank Algehele gezondheid meet gezondheid in het algemeen (algehele gezondheid). De algehele gezondheid items betreffen zowel algemene beoordelingen van de vijf primaire PROMIS domeinen (lichamelijk functioneren, vermoeidheid, pijn, emotionele problemen, sociale gezondheid) als domeinoverschrijdende percepties van algemene gezondheid. Respondenten kunnen met behulp van de algemene items verschillende aspecten van gezondheid wegen en zo komen tot een “bottom-line” indicator van hun gezondheid. Vergelijkbare algemene gezondheid items blijken toekomstig gebruik van gezondheidszorg en sterfte te kunnen voorspellen. De PROMIS Algehele gezondheid items betreffen de meest gebruikte ervaren gezondheidsvraag (“Hoe vindt u over het algemeen uw gezondheid?”).

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit item ongeveer in gelijke mate betrekking heeft op lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar bij respondenten in de lagere inkomensgroepen meer zegt over de lichamelijke gezondheid dan geestelijke gezondheid. PROMIS Algehele gezondheid items betreffen specifieke beoordelingen van lichamelijke gezondheid en geestelijke gezondheid, alsook een beoordeling van algehele kwaliteit van leven. De resterende items leveren globale beoordelingen van lichamelijk functioneren, vermoeidheid, pijn, emotionele problemen en sociale gezondheid. De PROMIS Algehele gezondheid items kunnen als individuele items gebruikt worden of gecombineerd om tot aparte totaalscores te komen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid (zie Hays, Bjorner, Revicki, Spritzer, & Cella, 2009).