Grafische feedback


Voor de klinische praktijk wordt gestreefd naar een zo duidelijk en eenduidig mogelijke terugkoppeling van PROMIS T-scores aan zorgverleners en patiënten. Hierbij is gekozen voor een lijngrafiek waarbij scores over de tijd weergegeven worden op een achtergrond waarop de ernst van de score in kleur aangegeven wordt. Bij ieder meetmoment wordt de T-score plus de meetfout (de betrouwbaarheid van de score) weergegeven. Voor domeinen waarbij een hogere T-score meer symptomen betekent is de Y-as omgedraaid om verwarring te voorkomen en om consistent te zijn in de betekenis van de richting van de lijnen (hoger is beter).

 

 

Download hier achtergrond informatie over hoe deze grafieken worden gemaakt.