Dutch-Flemish PROMIS National Center


 

 

 

Het Dutch-Flemish PROMIS National Center (PNC) is een door de PROMIS Health Organization (PHO) aangewezen lokaal centrum voor Nederland en Vlaanderen. De PNC verstrekt informatie over PROMIS en coördineert de Nederlands-Vlaamse vertalingen van PROMIS. Daarnaast verstrekt de PNC PROMIS meetinstrumenten aan gebruikers; hiertoe heeft het PNC - als enige in Nederland en Vlaanderen – toegang tot de centrale instrument library van HealthMeasures, waar alle PROMIS meetinstrumenten beheerd worden.

 

De PNC stelt Nederland-Vlaamse PROMIS short forms uit de centrale library kosteloos beschikbaar aan onderzoekers, zorgverleners, zorginstellingen en PROM-platforms in Nederland en Vlaanderen. Zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen kunnen Nederlands-Vlaamse short forms inbouwen in hun EPD, na kwaliteitscontrole door het PNC. PROM-platforms uit Nederland en Vlaanderen mogen, eveneens na toestemming en controle door de PNC, Nederlands-Vlaamse short forms inbouwen in hun PROM-platform om aan klanten in Nederland en Vlaanderen ter beschikking te stellen.

 

PROM-platforms mogen ook, na toestemming en controle door de PNC, Nederlands-Vlaamse PROMIS CATs aanbieden aan hun klanten in Nederland en Vlaanderen via een real-time software verbinding met de PROMIS-CAT-software van het Dutch-Flemish Assessment Center, onderdeel van PNC. Er zijn meerdere PROM platforms die zo’n koppeling hebben gerealiseerd. Informatie hierover is te verkrijgen bij Dr. Leo Roorda (leo.d.roorda.research@gmail.com).

 

Nederlands-Vlaamse PROMIS CATs worden door de PNC beschikbaar gemaakt tegen een zo laag mogelijk, kostendekkend tarief. Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de software, niet voor het gebruik van PROMIS. De PROM platforms hebben de IP rechten en distributie rechten op hun eigen software; de IP rechten en distributie rechten op de PROMIS meetinstrumenten en de PROMIS CAT software berusten bij de PHO.

 

Dagelijks bestuur

Prof. Dr. Caroline Terwee (onderzoeker) en Dr. Leo Roorda (arts en onderzoeker) zijn de PHO-erkende vertegenwoordigers van de Dutch-Flemish PNC (https://www.promishealth.org/promis-national-centers-representatives/).

 

 

Voormalige stuurgroep Dutch-Flemish PROMIS groep

 • Prof. dr. Maarten Boers (voorzitter), VU Medisch Centrum, Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek
 • Prof. dr. ir. Riekie de Vet, VU Medisch Centrum, Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek
 • Prof. dr. Joost Dekker, VU Medisch Centrum, Afdeling Revalidatiegeneeskunde en Afdeling Psychiatrie
 • Prof. dr. René Westhovens, Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Reumatologie
 • Jaap van Leeuwen, CEO Leones Group bv.

 

Voormalige werkgroep PROMIS voor kinderen

 • Dr. Lotte Haverman (voorzitter), Amsterdam UMC, locatie AMC, Psychosociale afdeling, Emma Kinderziekenhuis
 • Drs. Michiel Luijten, Amsterdam UMC, Locatie AMC, Psychosociale afdeling, Emma Kinderziekenhuis
 • Prof. dr. Martha Grootenhuis, Prinses Maxima Centrum Utrecht.
 • Dr. Raphaële van Litsenburg, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Afdeling Kinderoncologie-Hematologie
 • Dr. Marion van Rossum, Amsteram UMC, locatie AMC, Afdeling Kinder Immunologie en reumatologie
 • Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers, Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Jeugdgezondheidszorg
 • Dr. Leo D. Roorda, Reade, Centrum voor Revalidatie en Reumatologie
 • Dr. Caroline Terwee, VU Medisch Centrum, Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek

 

Contact

PROMIS meetinstrumenten, validatie: Caroline Terwee

PROMIS implementatie en gebruik van CATs: Leo Roorda