Home
Concepten

Concepten


Met behulp van de PROMIS instrumenten kunnen verschillende concepten gemeten worden. De concepten zijn gekozen op basis van literatuuronderzoek, een consensus (Delphi-) studie en statistische analyses van de dimensionaliteit van bestaande meetinstrumenten. Bij de keuze en indeling van concepten is uitgegaan van de drie aspecten van gezondheid zoals in de definitie van gezondheid van de WHO worden benoemd: lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid.

 

De concepten en hun onderlinge relaties zijn weergegeven in een conceptueel model.

 

Referentie

Cella, D., Yount, S., Rothrock, N., Gershon, R., Cook, K., Reeve, B., Ader, D., Fries, J. F., Bruce, B., Matthias, R., & on behalf of the PROMIS cooperative group. (2007). The Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS): Progress of an NIH Roadmap Cooperative Group during its first two years. Medical Care, 45(5), S3-11. (PMID: 17443116)