Zorgverleners


Het ‘Patient Reported Outcomes Measurement Information System’ (PROMIS) is een valide en betrouwbaar meetsysteem waarmee op zeer efficiënte wijze patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten kan worden, bij volwassenen en kinderen. PROMIS is een nieuwe manier van meten van Patient-Reported Outcomes (PROs of PROMs). PROMIS instrumenten zijn meer valide, betrouwbaarder en responsiever dan de meeste huidige gebruikte PROMs (zoals SF-36, HAQ, HADS, etc).

 

De meeste huidige gebruikte PROMs hebben een vrij grote meetfout waardoor deze vragenlijsten niet erg geschikt zijn om de gezondheid van patiënten te monitoren en effecten van behandeling te meten in de dagelijkse klinische praktijk. PROMIS instrumenten hebben een veel kleinere meetfout waardoor ze veel beter geschikt zijn voor toepassing in de dagelijkse klinische praktijk. Dit geldt met name waneer PROMIS instrumenten afgenomen worden door middel van Computer Adaptief Testen (CAT).

 

Wilt u PROMIS instrumenten in te zetten in de dagelijkse klinische praktijk? Neem dan contact met ons op.